Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika)

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika)

De aanleg van nieuwe landschapselementen maakt het buitengebied aantrekkelijker om te wonen, werken en recreëren.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (stika)

Bijdrage voor landschapselementen

Stika is een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. Particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers) kunnen een bijdrage krijgen voor de aanleg en/of beheer van landschapselementen. Denk aan karakteristieke elementen van het cultuurlandschap, zoals knotwilgen, hagen, amfibieënpoelen en houtsingels. Maar ook aan wandelpaden of bloemrijke (akker)randen.

Natuur en woongenot

De aanleg van nieuwe landschapselementen maakt het buitengebied aantrekkelijker om te wonen, werken en recreëren. Daarnaast biedt het ruimte aan typische soorten van het agrarische cultuurlandschap, zoals patrijs, kerk- en steenuil, kikkers, talloze vlindersoorten, marterachtigen, bijen, hommels en zangvogels.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika)

Veldcoördinator

Orbis zorgt als veldcoördinator dat beschikbare budgetten per gemeente goed worden ingezet. Wij ondersteunen (potentiële) deelnemers bij het opstellen van inrichtings- en beplantingsplannen, stellen subsidieaanvragen op en verzorgen vergunningsaanvragen. Ook bewaken we de resterende budgetten per gemeente.

Contacten onderhouden

Als veldcoördinator zorgen we er verder voor dat Stika onder de aandacht komt bij perceeleigenaren. We houden contact met gebiedspartijen, zoals Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap, gemeenten, waterschappen, agrarische natuurverenigingen en andere bij het buitengebied betrokken verenigingen. We zijn actief in de gebieden Horst & Raam (Oss, Bernheze, Landerd, Uden, Boekel, Sint-Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Mill, Sint Hubert en Grave) en Midden-Brabant (Tilburg, Oisterwijk, Haaren, Vught, Heusden en Loon op Zand).