Ontwikkeling Natuurnetwerk Brabant

Ontwikkeling Natuurnetwerk Brabant

Er moet nog ca. 3.100 hectare provinciale natuur en 2.200 hectare rijksnatuur ontwikkeld worden.

Ontwikkeling Natuurnetwerk Brabant

Netwerk van natuurgebieden

Natuurnetwerk Brabant (voorheen ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van grote en kleine Brabantse natuurgebieden. Het Natuurnetwerk is nog niet compleet; er moet nog ca. 3.100 hectare provinciale natuur en 2.200 hectare rijksnatuur ontwikkeld worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om ‘Ondernemende’ natuur te ontwikkelen in (de randen van) het Natuurnetwerk.

Ontwikkeling Natuurnetwerk Brabant

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld natuurontwikkeling in combinatie met het opwekken van duurzame energie of andere natuurvriendelijke ontwikkelingen. Voor het realiseren van het volledige Natuurnetwerk Brabant is het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) opgericht. Doel van het GOB is volledige realisatie van het Brabantse Natuurnetwerk door:

  • Financiële bijdragen bij aankoop, waardeverlies of uitruil van gronden
  • Bijdragen aan de inrichtingskosten
  • Grondtransacties

 

Begeleiding van initiatiefnemers

Terreinbeherende organisaties, waterschappen, ZLTO, Brabants Particulier Grondbezit, Toeristisch Ondernemers Platform Brabant en de provincie Noord-Brabant zijn de manifestpartners van het GOB. Ook andere partijen, zoals gemeenten en particulieren worden uitgenodigd om mee te helpen bij de realisatie van Natuurnetwerk Brabant. Orbis begeleidt initiatiefnemers bij de ontwikkeling van Natuurnetwerk Brabant met uiteenlopende werkzaamheden, variërend van het aanvragen van een taxatie tot het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag.