ONTWIKKELING NATUURNETWERK BRABANT

Vorige week bezocht onze collega Jack het symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’. Onze collega Koen was aanwezig bij het ‘Ondernemersevenement Een gezond Leisureklimaat’.

Lees verder

Dagelijks krijgen wij vragen over (subsidie)mogelijkheden voor natuur- en landschapsontwikkeling. In Brabant zijn hiervoor diverse regelingen en projecten. 
Onze collega Sjoerd heeft ze voor u op een rij gezet. 

Lees verder

De afgelopen maanden hebben we samen met gemeenten en waterschappen in de Regio Hart van Brabant hard gewerkt aan het uitwerken van een Natuurbod. Het Natuurbod is uitgewerkt in een bidboek wat vandaag door Mario Jacobs is aangeboden aan Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant en aan Mary Fiers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Lees verder
OVERIGE NIEUWSBERICHTEN

In 2018 is de subsidieregeling 'schoolpleinen van de toekomst' opengesteld. Doel van de subsidieregeling is om scholen aan te sporen aan de slag te gaan met het vergroenen van hun plein. 
Diverse gemeenten hebben de hulp van Orbis ingeschakeld om te helpen bij het maken van een plan en subsidieaanvraag voor het vergroenen van de schoolpleinen in hun gemeente. 

Lees verder

Bij Orbis zijn we gek van alles wat met natuur, landschap en klimaat te maken heeft. De afgelopen jaren zijn we snel gegroeid en dat doen we nog steeds. Het is onze droom om Orbis komende jaren verder uit te bouwen tot het grootste en beste bureau van Brabant binnen ons werkveld. Om die ambitie te realiseren, zoeken we een senior projectleider.

Lees verder

Groene steden en dorpen zijn essentieel voor een duurzame samenleving en het beheersen van de gevolgen van klimaatverandering. Burgers, bedrijven en scholen die hun tuin en directe omgeving vergroenen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat plusminus 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren.

Lees verder

Begin dit jaar is Subsidieregeling Natuur van de Provincie Noord-Brabant weer opengesteld. Met Subsidieregeling Natuur kunnen perceeleigenaren in het buitengebied gesubsidieerd landschapselementen, zoals (fruit)bomen, struweelbeplanting, amfibieënpoelen en hagen aanleggen.

Lees verder